Psychoterapia online przez Skype?

Dorota Gromnicka
Autor: Dorota Gromnicka

Psychoterapia to proces poznawczy, emocjonalny i interpersonalny, w czasie którego człowiek ma możliwość poznać siebie, zrozumieć i zmienić to, co go ogranicza i utrudnia mu funkcjonowanie. Psychoterapia to przede wszystkim KONTAKT człowieka z człowiekiem. Kontakt czyli nie tylko to, że jesteśmy ze sobą w tym samym czasie, kierujemy do siebie słowa, ale to, w jaki sposób na siebie reagujemy, jak odnajdujemy się w swojej obecności, jak to przeżywamy i o tym mówimy. Dlatego psychoterapia ma przewagę nad autorefleksją i autoterapią, ponieważ jest w niej dwoje ludzi, a zatem człowiek cierpiący nie jest już sam, może zobaczyć więcej, zrozumieć, uczyć się nowych zachowań. Bez kontaktu i relacji, jaka tworzy się podczas spotkań między pacjentem/klientem a terapeutą, nie ma psychoterapii.

Bezpośrednie spotkania mają pewną przewagę nad kontaktem „skypowym”, wolimy przecież porozmawiać z kimś i się spotkać twarzą w twarz, razem spędzać czas, ale kiedy nie ma innej możliwości to taki kontakt jest na wagę złota. Osoby, które przebywają za granicą często z powodu różnic kulturowych, ograniczeń związanych z brakiem swobodnego posługiwania się językiem obcym, a niekiedy również z powodów ekonomicznych, nie mogą skorzystać z psychoterapii w obcym kraju. Z mojej praktyki wynika, że często są to osoby bardzo zmotywowane do pracy terapeutycznej, przechodzą przez proces psychoterapii wprowadzając zmiany.

Psychoterapia online za pośrednictwem Skype’a wygląda podobnie jak ta w gabinecie, kiedy obie osoby są w tym samym miejscu i czasie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, podczas nich poruszane są kwestie związane z życiem przeszłym i bieżącym, omawiane są emocje, potrzeby, zgłębiane są zagadnienia pozwalające zrozumieć, jak wprowadzić zmiany i jakie zmiany są możliwe a jakie nie. Spotkania terapeutyczne to coś więcej niż wymiana intelektualna, prowadzą do głębokiego doświadczenia kontaktu z samym sobą i z drugim człowiekiem. A to właśnie w tych obszarach pojawiają się trudności, które czynią nas nieszczęśliwymi.

Spotkania „face to face” w wielu przypadkach są jedyną możliwą formą terapii, zwłaszcza jeśli ktoś ma bardzo duże trudności w relacjach lub bardzo silne objawy chorobowe, kontakt przez skype może być wówczas niewystarczający, bo jest w pewnym sensie ograniczony. Terapeuta w czasie pierwszych sesji na skype powinien umieć to ocenić i powiedzieć, czy prowadzenie psychoterapii jest możliwe.

Facebooktwitterlinkedinmail