Poznaj nas lepiej

Adriana Klos

Adriana Klos

Psychoterapeuta i właściciel Ośrodka

Adriana Klos Blog terapeutyczny

Katarzyna Pecko

Katarzyna Pecko

Psychoterapeuta

Monika Tarkowska

Monika Tarkowska

Psychoterapeuta

Julita Wasilewska

Julita Wasilewska

Psychoterapeuta

Agnieszka Jancza

Agnieszka Jancza

Psychoterapeuta

Dorota Gromnicka

Dorota Gromnicka

Psychoterapeuta

Karolina Solecka

Karolina Solecka

Psychoterapeuta

Marta Zarębska

Marta Zarębska

Psychoterapeuta

Magdalena Dordzik

Magdalena Dordzik

Psychoterapeuta

Izabela Skala-Misztela

Izabela Skala-Misztela

Psychoterapeuta

Adriana Klos

Adriana Klos

Psychoterapeuta i właściciel Ośrodka

Adriana Klos Blog terapeutyczny

Człowiek interesował mnie od zawsze, dlatego zostałam psychologiem i psychoterapeutką.

Szkoliłam się na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz w Ośrodku INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzę ośrodek „Strefa Zmiany” w Warszawie. Pracuję z osobami, które: doświadczają lęków, depresji, mają problemy w relacjach z innymi, znajdują się w sytuacji kryzysu ( np. w związku lub w pracy), wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych np. w rodzinie alkoholowej. Pomagam ludziom odzyskać spokój, odnaleźć własną drogę i rozwijać się.

Publikuję w mediach, m.in. w magazynie psychologicznym „Sens” i „Charaktery”.

Jestem autorką książek „Asertywność-klucz do dobrych relacji i poczucia własnej wartości” oraz „Rozwód, szansa na lepsze życie”.

Prowadzę warsztaty rozwojowe, asertywności, skutecznej komunikacji, radzenia sobie ze stresem.

Doradzam firmom w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego. Pracowałam dla Centrum Medycznego LuxMed, Banku BPH i GE Capital, Mediacomu oraz Nestle Waters Polska.

Psychoterapia jest dla mnie SPOTKANIEM z drugim człowiekiem, towarzyszeniem mu w odkrywaniu ważnych zdarzeń życiowych, które zostawiły ślad w psychice i przeszkadzają w osiąganiu celów życiowych. Dzięki psychoterapii niewygodne objawy ustępują a Ty masz szansę w pełni cieszyć się życiem i być szczęśliwym.

A prywatnie? Uwielbiam kino a zwłaszcza Woody Allena. Kocham sztukę, modę i fotografię uliczną. Jestem fanką nowych technologii. Lubię się śmiać a poczucie humoru wykorzystuję w kolażach, które tworzę w wolnych chwilach, oraz w codziennej pracy z podopiecznymi.

Napisz do mnie lub zadzwoń. Sprawdzę, jak możemy Ci pomóc.

adriana.klos@strefazmiany.pl

tel. 516989833

Katarzyna Pecko

Katarzyna Pecko

Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą-certyfikat integracyjnego psychoterapeuty doświadczeniowego. Ukończyłam psychologię na SWPS Uniwersytetu Humanistycznego w Warszawie.

Jestem absolwentką:

  • Kursu Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA ,
  • Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA,
  • Studium Treningu Interpersonalnego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA,
  • Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Uczestniczyłam w szkoleniach m.in.:

  • Profilaktyka uzależnień. Problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych
  • Zapobieganie nawrotom psychoz-współpraca z pacjentem
  • Psychoterapia Dynamiczna ograniczona w czasie
  • Terapia skoncentrowana na emocjach. Zmieniająca siła emocji
  • Bliskość i zmiana w terapii par
  • Psychoterapia psychoz schizofrenicznych

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w placówkach pomocy społecznej jak również prywatnych poradniach psychologiczno-terapetycznych.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i pomoc psychologiczną dla osób dorosłych. Pracuję w nurcie integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej STOWARZYSZENIE INTRA.

„Terapia jest dla mnie niepowtarzalnym spotkaniem, wyjątkowym dialogiem, gdzie istotne jest towarzyszenie drugiej osobie, bycie przy niej w drodze poznania, lepszego rozumienia i odczuwania siebie.”

Monika Tarkowska

Monika Tarkowska

Psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię indywidualną w podejściu integracyjnym. W pracy terapeutycznej integruje podejście humanistyczne, wykorzystując elementy pracy innych szkół terapeutycznych.

Pracuje z osobami, które doświadczają cierpienia z powodu depresji, nerwic, zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości. Mają trudności w relacjach z innymi ludźmi, borykają się w swoim życiu z trudnościami wynikającymi z niskiego poczucia własnej wartości. Doświadczają silnego stresu, kryzysów życiowych.

Szkołę Psychoterapii ukończyłam w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS, ze specjalizacją: psychologia kliniczna.

Doświadczenie kliniczne oraz terapeutyczne zdobywałam na stażach w Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego oraz w Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, Poradni dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz w Towarzystwie Pomocy Młodzieży.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Julita Wasilewska

Julita Wasilewska

Psychoterapeuta

Szkolenie z psychoterapii odbyłam w Stowarzyszeniu OPTA, Studium Terapii
Rodziny którego program jest zgodny ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

Doświadczenie kliniczne zdobywałam na Oddziale Kliniki Nerwic Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyłam staż psychoterapeutyczny w
Pracowni Terapii Rozwoju, pracując jako ko – terapeuta z parami i
rodzinami. Pracuję z osobami w terapii indywidualnej, z parami oraz
on-line.

Pomagam tym, którym trudno budować dobre relacje, zmagają się z uczuciem
osamotnienia, stresu, odrzucenia i lęku, mają obniżone poczucie własnej
wartości, doświadczają sytuacji kryzysowej. Pomagam pokonywać trudności
osobom z rodzin dysfunkcyjnych, a także wszystkim tym, którzy chcą się
rozwijać i żyć w większej równowadze ze sobą.

Pracuję pod superwizją licencjonowanych superwizorów PTP. Cały czas
podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, aby dobrze rozumieć procesy
zachodzące w relacji terapeutycznej i lepiej pomagać moim klientom.
Obecnie szkolę się w seksuologii na Uniwersytecie Społecznym (SWPS) w
Warszawie.

Psychoterapia to dla mnie towarzyszenie drugiej osobie w drodze do
zmiany. Myślę podobnie jak Carl Rogers, że choć czasem droga jest kręta
i wyboista, to „dopiero kiedy akceptuję siebie takiego, jakim jestem,
mogę się zmienić”.

Agnieszka Jancza

Agnieszka Jancza

Psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Ukończyłam  Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytutucie Psychologii Zdrowia.

Szkolę swój psychoterapeutyczny warsztat i uczestniczę w wielu warsztatach i konferencjach psychologicznych. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz współpracując z Fundacją Centrum Praw Kobiet. Współprowadziłam również terapię grupową dla osób dorosłych z rodzin alkoholowych (DDA) w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Warszawie. Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej osób dorosłych.

Zapraszam do siebie osoby doświadczające różnego rodzaju cierpienia – zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia osobowości min. borderline,  zaburzenia psychosomatyczne. Pomagam osobom w trudnych sytuacjach osobistych i kryzysach życiowych ( strata, żałoba, rozwód ).

Osobom mającym trudności w budowaniu bliskich relacji (min. lęk przed bliskością i odrzuceniem), borykającymi się z trudnościami emocjonalnymi i niską samooceną, odczuwającymi brak sensu i zadowolenia z życia. Zapraszam również te osoby, które chcą lepiej poznać i rozumieć siebie.

Prowadzę psychoterapię integrując różne nurty psychoterapeutyczne w szczególności podejście humanistyczne ( Gestalt, Terapię Skoncentrowaną na Emocjach L. Greenberga ( EFT) oraz podejście Carla Rogersa) oraz elementy nurtu psychodynamicznego.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia INTRA.

Psychoterapia jest dla mnie wspólną podróżą w głąb świata wewnętrznego drugiego człowieka. Towarzyszę mu w jego cierpieniu, zagubieniu, odkrywaniu siebie idąc ku rozwojowi i zmianie.
Buduję wraz z nim dobrą relację opartą na zaufaniu, empatii, akceptacji i bezpieczeństwie.
Głęboko wierzę w to, że w każdym z nas istnieje potencjał do dobrego i satysfakcjonującego życia.
Psychoterapia daje możliwość, przyjrzenia się swojej historii, różnym trudnościom, temu co niezrozumiałe. Stwarza warunki aby stawać się bardziej wolną i świadomą osobą.

Dorota Gromnicka

Dorota Gromnicka

Psychoterapeuta

Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii w Ośrodku INTRA, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Studia magisterskie ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości ukończyłam na UKSW w Warszawie. Studiowałam również na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Pracę swoją superwizuję.

Doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem w kontakcie terapeutycznym rozwijam w różnych ośrodkach i organizacjach zajmujących się pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną. Swój warsztat pracy doskonaliłam na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Warszawie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”. Jestem członkiem Zarządu Fundacji Ja, My, Oni, która zajmuje się promowaniem zdrowia psychicznego i edukacją na temat zaburzeń psychicznych, zwłaszcza depresji.

Pracuję z osobami dorosłymi, które borykają się z różnymi problemami życiowymi, przebywają w kryzysie, przeżywają trudności w relacjach z bliskimi, cierpią na depresję, zaburzenia psychosomatyczne, dotyka ich DDA. Pracuję z osobami, które chcą żyć pełnią życia, poczuć ulgę i rozwijać się.

Psychoterapię prowadzę również z młodzieżą niepełnosprawną, dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, jak i z ich rodzinami. Prowadzę warsztaty, grupy rozwojowe, terapeutyczne oraz wsparcia.

Jestem autorką publikacji na temat zastosowania technik dramowych w pracy z grupą oraz artykułów o tematyce psychologicznej, poradników „Depresja, jak pomóc sobie i bliskim”, „Jak zbudować poczucie własnej wartości”, „Asertywność w przykładach” a także filmu dokumentalnego „Żyję Odważnie”.

Wierzę, że każdy z nas ma w sobie siłę, by usłyszeć siebie, stać się wolnym i zmieniać swoje życie na lepsze. Podczas psychoterapii mam zaszczyt towarzyszyć drugiemu człowiekowi w drodze do siebie samego i swoich sił.

Karolina Solecka

Karolina Solecka

Psychoterapeuta

Jestem Psychologiem, absolwentką kierunków Społeczna Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem po 4 roku podyplomowego szkolenia w terapii poznawczo- behawioralnej, zorganizowanego przez Oxford Cognitive Therapy Centre oraz Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie w pracy klinicznej i prowadzeniu psychoterapii zdobywałam w Polsce. Odbyłam staże zawodowe m.in. na Dziennym Oddziale Psychosomatycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, II Klinice Psychiatrii w Warszawie, czy też w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim. Pracowałam w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na Oddziale Neurologii i Kardiochirurgii. Współtworzyłam i prowadziłam Poradnię Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu oraz działałam na rzecz Poradni Leczenia Bólu. Obecnie mieszkam i pracuję w Warszawie.

Interesuję się nurtem integracyjnym w psychoterapii, najnowszymi kierunkami w terapii poznawczo-behawioralnej (terapia dialektyczno-behawioralna DBT, terapia poznawcza oparta na uważności MBCT, treningi rozwoju osobistego). Stale rozwijam swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie biorąc udział w licznych warsztatach.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuję się w pomocy osobom doświadczającym kryzysu, depresji, lęku oraz osobom z zaburzeniami odżywiania a także DDA. Pracuję pod regularną superwizją licencjonowanych superwizorów PTTPB.

Marta Zarębska

Marta Zarębska

Psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie pięcioletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej i systemowej w Krakowie. W pracy terapeutycznej bliskie jest mi podejście psychodynamiczne. Pomagam osobom doświadczającym zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych i lękowych, z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi oraz osobami pragnącymi dokonać zmiany w swoim życiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym i Rehabilitacji Psychiatrycznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „ Drewnica” oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Toruniu.

W mojej pracy najbardziej cenię sobie relacje terapeutyczną opartą na zrozumieniu i akceptacji, szacunku oraz zaufaniu. Uważam, że każdy człowiek jest inny, dlatego ważne jest indywidualne podejście do problemu pacjenta.

Swoja pracę poddaje regularnej superwizji.

Na co dzień  pracuje jako psycholog w Ośrodku Wczesnej Interwencji Kryzysowej w Warszawie. Zajmuje się wspieraniem dzieci i ich rodziców w radzeniu sobie z rozmaitymi trudnościami.

W życiu prywatnym lubię spotkania z najbliższymi, podróżowanie oraz taniec.

Magdalena Dordzik

Magdalena Dordzik

Psychoterapeuta

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Posiadam doświadczenie w pracy zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi. Kompetencje zdobyłam odbywając staże i pracując m.in. w Szpitalu MSWiA w Warszawie, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W swojej praktyce koncentruję się na indywidualnych potrzebach klienta. Pracuję w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzę terapię krótko i długoterminową. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Izabela Skala-Misztela

Izabela Skala-Misztela

Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutką GESTALT, absolwentką Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestal w Krakowie akredytowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Terapii Gestalt EATG, terapeutką EMDR,  TRE® Providerem. Pasjonuję się pracą z ciałem , emocjami i snem. Prowadzę  psychoterapię indywidualną długoterminową i krótkoterminową , zajęcia warsztatowe związane z rozwojem osobistym, sesje indywidualne i grupowe TRE ®.

Pracuję z osobami doświadczającymi stanów lękowych, depresji , przemocy fizycznej, molestowania seksualnego, osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi oraz borykającymi się z niską samooceną. Udzielam wsparcia osobom po przeżyciach traumatycznych, wypadkach, doznającym krzywdy, zaniedbania, utraty sensu życia, będących świadkami czyjejś śmierci lub towarzyszącym bliskim w chorobie.

Pracę swoją poddaję regularnej superwizji. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Psychoterapia Gestalt  oparta jest na dążeniu do tzw. życia „tu i teraz” i do utworzenia satysfakcjonujących związków ze sobą, innymi i ze światem,  osiągnięcie większej niezależności rozumianej jako wolność i odpowiedzialność w codziennym życiu.