Poznaj nas lepiej

Adriana Klos

Adriana Klos

psychoterapeutka i właścicielka Ośrodka, placówka Praga Płd, i on line

Adriana Klos Blog terapeutyczny

Marta Zarębska

Marta Zarębska

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

Barbara Pastuszek-Lipińska

Barbara Pastuszek-Lipińska

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

Katarzyna Luchowska

Katarzyna Luchowska

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

Danuta Makowska

Danuta Makowska

psychoterapeutka, placówka Praga Płd i on line

Agnieszka Bloch

Agnieszka Bloch

psychoterapeutka, on line

Jolanta Wąsowska

Jolanta Wąsowska

psychoterapeutka, placówka Praga Płd i on line

Joanna Sapińska

Joanna Sapińska

psychoterapeutka, placówka Praga Płd i on line

Regina Dziugiewicz

Regina Dziugiewicz

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

Agnieszka Kaczmarek-Muller

Agnieszka Kaczmarek-Muller

psychoterapeutka, stacjonarnie w Toruniu oraz on line

Justyna Koziorowska

Justyna Koziorowska

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

Aleksandra Goździk

Aleksandra Goździk

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

Dorota Gromnicka

Dorota Gromnicka

psychoterapeutka on line

Małgorzata Bukowska-Siegel

Małgorzata Bukowska-Siegel

Psycholożka, Interwentka kryzysowa. Przyjmuje w ośrodku na Litewskiej oraz on line.

Adriana Klos

Adriana Klos

psychoterapeutka i właścicielka Ośrodka, placówka Praga Płd, i on line

Adriana Klos Blog terapeutyczny

Człowiek interesował mnie od zawsze, dlatego zostałam psycholożką i psychoterapeutką.

Szkoliłam się na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz w Ośrodku INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Założyłam i prowadzę ośrodek „Strefa Zmiany” w Warszawie. Pomagam ludziom zagubionym, zmagającym się z lękiem, depresją, stresem, trudnościami w związkach i innych relacjach oraz w kryzysach życiowych.  Pomagam poradzić sobie z traumami, uporządkować życie i odzyskać spokój i poczucie sensu.

W swojej praktyce integruję narzędzia różnych szkół psychoterapii, ale najbliższy jest mi nurt psychoterapii humanistycznej, doświadczeniowej. Korzystam z EFT (Emotion Focused Therapy), focusingu oraz EMDR(Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Jestem autorką książek „Asertywność, klucz do dobrych relacji i poczucia własnej wartości”, „Rozwód, szansa na lepsze życie” oraz współautorką książki „Jak być szczerym ze sobą. Od unikania trudnych doświadczeń, do prawdziwej akceptacji siebie”.

Prowadzę też działalność psychoedukacyjną w social mediach.

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem z drugim człowiekiem, towarzyszeniem mu w odkrywaniu i przeżywaniu trudnych uczuć, które budzą lęk i nie pozwalają realizować celów życiowych. Pomagam doświadczyć i zrozumieć, co zakłóca spokój wewnętrzny i jak odzyskać równowagę. Swoją pracę regularnie superwizuję. Kilka razy w roku uczestniczę w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach.

Wraz z Zespołem zapraszamy do Strefy Zmiany, do naszych dwóch placówek: przy ul. Litewskiej w Śródmieściu oraz Kiprów na Pradze Południe. Jesteśmy też dostępni on line.

Napisz do nas, a sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.

We can also help you in English, if you need. Contact us, and we will check, how to help you. You are welcome.

Marta Zarębska

Marta Zarębska

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie pięcioletniego akredytowanego szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej i systemowej w Krakowie. W pracy terapeutycznej bliskie jest mi podejście psychodynamiczne. Pomagam osobom doświadczającym zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych i lękowych, z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi oraz osobami pragnącymi dokonać zmiany w swoim życiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym i Rehabilitacji Psychiatrycznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „ Drewnica” oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Toruniu.

W mojej pracy najbardziej cenię sobie relacje terapeutyczną opartą na zrozumieniu i akceptacji, szacunku oraz zaufaniu. Uważam, że każdy człowiek jest inny, dlatego ważne jest indywidualne podejście do problemu pacjenta.

Swoja pracę poddaje regularnej superwizji.

Na co dzień  pracuje jako psycholog w Ośrodku Wczesnej Interwencji Kryzysowej w Warszawie. Zajmuje się wspieraniem dzieci i ich rodziców w radzeniu sobie z rozmaitymi trudnościami.

W życiu prywatnym lubię spotkania z najbliższymi, podróżowanie oraz taniec.

Barbara Pastuszek-Lipińska

Barbara Pastuszek-Lipińska

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą i muzykiem. Ukończyłam studia psychologiczne na SWPS Uniwersytecie Humanistycznym w Warszawie. Jestem doktorem nauk humanistycznych.

Odbyłam szkolenia terapeutyczne m. in. z zakresu analizy transakcyjnej, psychoterapii psychodynamicznej, Gestalt, krótkoterminowej terapii psychodynamicznej (ISTDP) – łączącej zdobycze szkoły psychodynamicznej i poznawczej – oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Interesuję się najnowszymi kierunkami terapii poznawczo-behawioralnej, tj. terapią dialektyczno-behawioralną (DBT), terapią poznawczą opartą na uważności (MBCT) oraz terapią akceptacji i zaangażowania (ACT).

Ukończyłam także Szkołę Trenerów Biznesu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Nadal pracuję nad swoim warsztatem psychoterapeutycznym biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach. Zajmuję się psychoterapią młodzieży i dorosłych. Prowadzę warsztaty zarządzania zmianą, kreatywności i efektywności osobistej.

W pracy terapeutycznej łączę wiedzę i doświadczenie z wielu obszarów i dziedzin, integruję elementy pracy różnych szkół terapeutycznych, w zależności od trudności zgłaszanych przez pacjentów. Oferuję zarówno terapię krótko-, jak i długoterminową w zależności od głębokości problemu oraz potrzeb pacjenta.

Zapraszam osoby doświadczające różnego rodzaju cierpienia: napotykające trudności w codziennym życiu, doświadczające braku poczucia własnej wartości, odczuwające brak poczucia sensu, przeżywające trudności w relacjach z bliskimi, ze współpracownikami, cierpiące na depresję, zaburzenia nerwicowe, lękowe, obsesyjno-kompulsywne, odżywiania, zaburzenia psychosomatyczne, bądź niewyjaśnione bóle.

Swoją pracę superwizuję.

Katarzyna Luchowska

Katarzyna Luchowska

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

Jestem psycholożką, psychoterapeutką i specjalistką terapii uzależnień.
Skończyłam studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologia
kliniczna.
Aktualnie jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Humanistycznej INTRA.
W „Strefie Zmiany” prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży.
Pomagam uporać się z bolesną przeszłością, depresją, lękiem czy rozpaczą.
Pomagam też przy trudnościach w relacjach, kryzysach, w poszukiwaniem sensu i radości z
życia.
Pracuję z młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz ich
rodzinami.
Współpracowałam z organizacjami pozarządowymi, m.in. ze Stowarzyszeniem
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, gdzie pomagałam osobom
doświadczającym przemocy domowej.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
W „Strefie zmiany” jestem dostępna w placówce na Mokotowie oraz on line.

Danuta Makowska

Danuta Makowska

psychoterapeutka, placówka Praga Płd i on line

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii,  członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Mediatorem rodzinnym.

Posiadam kompetencje do pracy z osobami stosującymi przemoc. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach m. in.: ukończyłam kurs terapeutyczny I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, roczny kurs psychoterapeutyczny w nurcie Gestalt – program zgodny z wymaganiami European Association for Gestalt Therapy, studia podyplomowe w kierunku Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Specjalistyczne szkolenie w oparciu o model Duluth/ praca z osobami stosującymi przemoc oraz inne doszkalające certyfikowane warsztaty.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki zawodowej psychoterapeuty. Pracuję pod superwizją. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych konsultacji z osobami zmagającymi się z kryzysami życiowymi, w pracy środowiskowej z rodzinami/osobami wieloproblemowymi w placówkach państwowych i praktyce prywatnej.

W swojej pracy czerpię z doświadczenia życiowego oraz korzystam z technik różnych modalności psychoterapeutycznych, w zależności od indywidualnych potrzeb. Stosuję podejście integratywne, choć wiodącym nurtem w mojej praktyce jest Gestalt.

Jako główny czynnik prowadzący do zmiany, postrzegam tworzącą się więź pomiędzy psychoterapeutą, a klientem/pacjentem. Ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna oparta na akceptacji, wzajemnym zaufaniu i szczerości, ponieważ jest to optymalne środowisko do zmiany, odtworzenia i uleczenia zranień.

Towarzyszę Osobom Dorosłym od 18 r.ż. w poszukiwaniu zmian w swoim życiu, przezwyciężeniu ograniczeń, zwiększenia świadomości samego siebie, zrozumienia własnych potrzeb, emocji, sposobów myślenia; doświadczającym trudności w różnych obszarach swojego życia: relacyjnych, przeżywających pustkę, bezradność, doświadczającym napięcia, lęku, cierpiącym z powodu braku satysfakcji z życia.

Zapraszam do spotkania.

Agnieszka Bloch

Agnieszka Bloch

psychoterapeutka, on line

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Gestalt w Warszawie. Program szkoły jest zgodny z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).

Jestem również coachem akredytowanym w International Coach Federation na poziomie ACC (Associated Certified Coach oraz autorką i adaptatorką metody pracy z symbolem i przestrzenią w piaskownicy do głębokiej pracy coachingowej ( Sandplay Coaching).

W ostatnim czasie pracuję dużo z klientami doświadczającymi wypalenia zawodowego, cierpiącymi z powodu stresu chronicznego lub próbującymi uporać się z traumami, których doświadczali podczas różnych okresów swego życia. Poprzez pracę psychoterapeutyczną możliwy jest rozwój i poprawa funkcjonowania w ważnych obszarach naszego życia.

Prowadzę terapię indywidualną oraz warsztaty rozwojowe.

Pracuję pod stałą superwizją terapeutyczną oraz coachingową. Jestem również od kilku lat w swojej własnej terapii indywidualnej.

Pracuję na żywo oraz online (Zoom, Skype).

Jolanta Wąsowska

Jolanta Wąsowska

psychoterapeutka, placówka Praga Płd i on line

Jestem psychoterapeutką, mediatorem rodzinnym i pedagogiem. Wszystkie te dziedziny łączę w pracy terapeutycznej.

Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim i 4-letnią Szkołę Psychoterapii przy OLZON w Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie. Dodatkowe, ważniejsze szkolenia to Kryzysy w rodzinie. Mediacje rodzinne w SWPS, Mediacje prowadzone metodą Porozumienia bez Przemocy w Studium Mediacji w Gdańsku, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Warszawie, Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Stałe kształcenie się w zawodzie psychoterapeuty uważam za bardzo ważne, obecnie uczestniczę w rocznym szkoleniu Terapia par i małżeństw.

Odbyłam staż kliniczny na Oddziale leczenia nerwic w Zagórzu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Moją pracę regularnie superwizuję.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym, choć sympatyzuję również z nurtami egzystencjalnym i systemowym.

Ważne jest dla mnie spotkanie z drugim człowiekiem, jego historia. Zależy mi na budowaniu relacji opartych na szacunku, ciekawości drugiej osoby, poczuciu humoru. Wiem, że słowa mają znaczenie.

Zapraszam osoby, które odczuwają potrzebę zmiany, przeżywają kryzys, cierpią z powodu straty lub z innych przyczyn, potrzebują wysłuchania, wsparcia osoby, która będzie towarzyszyć im w procesie zmiany. Czasem wskażę kierunek, zostawiając wybór drogi.

Pracuję z osobami dorosłymi, młodymi dorosłymi i parami.

Joanna Sapińska

Joanna Sapińska

psychoterapeutka, placówka Praga Płd i on line

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Aktualnie szkolę się w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Jestem na IV – ostatnim roku kursu.

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach, m.in. „Autyzm i Zespół Aspergera”, „Zachowania trudne osób z zaburzeniami rozwoju” czy „Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego”. Aktualnie odbywam staż kliniczny w MSCZ Pruszków (Szpital psychiatryczny w Tworkach).
Udzielam wsparcia psychologicznego i prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych. Prowadzę konsultację dla rodziców (np. podczas okresu okołorozwodowego czy tych zmagających się trudnościami wychowawczymi. ) oraz terapię par i rodzin. Pomagam osobom doświadczającym wszelkich kryzysów systemowych, np. problemy w relacjach zarówno rówieśniczych jak i tych w rodzinie czy w pracy. Wspieram pacjentów zmagających się ze stanami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, z niską samooceną i tych, którzy przeżywają silny stres.

Pracuję w podejściu systemowym. Moja praca jest pod stałą superwizją. Konsultuję też on line.

Regina Dziugiewicz

Regina Dziugiewicz

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

Jestem pedagogiem, psychoterapeutką, specjalistką przeciwdziałania przemocy, trenerką umiejętności psychospołecznych.

Wykształcenie zdobywałam w Akademii Pedagogiki Specjalnej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz w Ośrodku INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Aktualnie jestem w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego
w ośrodku INTRA.

Od kilkunastu lat pomagam osobom doświadczającym kryzysu psychologicznego, zmagających się  z trudnościami życiowymi, w szczególności z doświadczeniem przemocy (osoby doznające przemocy, stosujące przemoc). Doświadczenie zawodowe zdobywałam w instytucjach publicznych oraz NGO’s.

W Strefie Zmiany prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży (17+).

Pracuję w nurcie intergracyjnym łącząc różne podejścia terapeutyczne w zależności od potrzeb i celów klienta.

Jeśli doświadczasz kryzysu, trudności w relacjach interpersonalnych, zmagasz się z lękiem, obniżonym nastrojem, lub czujesz, że potrzebujesz wprowadzić zmiany w swoim życiu – zapraszam Cię do kontaktu.

Agnieszka Kaczmarek-Muller

Agnieszka Kaczmarek-Muller

psychoterapeutka, stacjonarnie w Toruniu oraz on line

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par, małżeństw i rodzinną, również w języku niemieckim. Pracuję z dorosłymi i młodzieżą od 16 roku życia online, jak i stacjonarnie w Toruniu, w Berlinie oraz w Frankfurt (Oder).

Pomagam osobom borykającym się z zaburzeniami nastroju, depresją, niską samooceną, doświadczającym nadmiernego stresu, agresji, lęku, trudności w relacjach lub toksycznych relacji, trudności wychowawczych z dziećmi, przeżywającym kryzys w związku.

Relacja jest lecząca, dlatego dbam o nawiązanie bezpiecznej relacji, szanowania granic relacji Staram się, aby moja praca cechowała się szczególną uważnością i starannością, tak aby Klient czuł się bezpieczny i zaakceptowany. W centrum mojej uwagi jest cały człowiek, a zatem spostrzegam go holistycznie, wspólnie szukamy źródła problemu i wspólnie znajdujemy rozwiązania w myśl: „nic co ludzkie, nie jest mi obce”.

Justyna Koziorowska

Justyna Koziorowska

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

Jestem psychologiem i dyplomowaną psychoterapeutką. Od kilkunastu lat pracuję indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą od 16.r.ż.

Ukończyłam pełne 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie humanistyczno- egzystencjalnym w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowane przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz szkolę się w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I i II stopień)

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach m.in. na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie i  ośrodku terapii Gestalt ko-relacje w Warszawie ,w pracy z osobami przewlekle chorymi, prowadząc grupę i terapię dla osób LGBT, z osobami uzależnionymi od nikotyny w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Od lat współpracuję z poradnią Przystań Psychologiczna prowadząc tam psychoterapię.

Pracuję terapeutycznie w nurcie humanistycznym Gestalt, w pracy korzystam też z innych podejść: m.in. TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu) , wspieram się pracą poprzez ciało, z oddechem. Używam i uczę technik koncentrująco- relaksujących. Interesuję się neuropsychologią w kontekście rozumienia i wspierania człowieka w jego potrzebie psychicznej równowagi.

Psychoterapia jest dla mnie spotkaniem z drugim człowiekiem w jego wyjątkowości. Moją rolą jest towarzyszenie Ci w samopoznaniu i wspieranie w szukaniu odpowiedzi na ważne pytania:

Kim jestem” , „Czego potrzebuję”? „Co chcę robić z tym, kim jestem? W jaki sposób mogę być w świecie tak, jak potrzebuję”?

Pomagam:

– osobom doświadczających aktualnych kryzysów życiowych związanych ze zmianami w życiu np. rozstanie z partnerem,

– osobom przeżywającym trudności w życiu prywatnym oraz zawodowym, doświadczającym silnego lęku, smutku i samotności, poczucia małej wartości, pustki, braku sensu, z zaburzeniami odżywiania.

– osobom nadużywającym alkoholu, uzależnionym od nikotyny, pracuję też z uzależnieniami behawioralnymi np. od komórki; internetu

Pracuję z osobami chcącymi żyć pełniej, potrzebującymi lepiej radzić sobie z życiowymi wyzwaniami, pogłębić rozumienie siebie, aby bardziej świadomie i pewnie podejmować życiowe decyzję oraz korzystać ze swoich zasobów do przeżywania przyjemności, radości, pełni.

Pracę terapeutyczną poddaję regularnej indywidualnej i grupowej superwizji.

Aleksandra Goździk

Aleksandra Goździk

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

ALEKSANDRA GOŹDZIK

Jestem psycholożką, psychoterapeutką oraz italianistką.

Ukończyłam Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie jestem w trakcie szkoły psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Doświadczenie praktyczne zdobyłam m.in. podczas pracy w poradni uzależnień i organizacjach pozarządowych, pomagających osobom w kryzysach życiowych.

Odbyłam szkolenia terapeutyczne m. in. z terapii poznawczo-behawioralnej, pracy z lękiem i zaburzeniami nastroju oraz osobowości i nadal się szkolę.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową osób dorosłych, krótko- i długoterminową. W pracy terapeutycznej integruję elementy różnych metod terapeutycznychi arteterapii.

Bliskie mi jest holistyczne pojmowania człowieka. Interesuję się ekopsychologią oraz technikami uważności. Wierzę, że każda osoba jest unikalna i posiada zasoby do poprawy swojej sytuacji życiowej.

Zapraszam osoby doświadczające różnego rodzaju dyskomfortu oraz cierpienia, napotykające trudności w codziennym życiu, osoby z niskim poczuciem własnej wartości, które nie mogą realizować swoich życiowych planów i marzeń, także osoby uzależnione. Pomagam też radzić sobie lepiej w relacjach oraz cierpiącym na zaburzenia lękowe czy depresję.

Towarzyszę na drodze do życiowej zmiany ludziom, którzy wychowali się w rodzinach z problemem uzależnienia (tzw. DDA) oraz tym, którzy chcą poznać siebie i nauczyć się lepiej radzić ze swoimi emocjami.

Swoją pracę superwizuję. Prowadzę sesje po polsku, angielsku i włosku.

 

Dorota Gromnicka

Dorota Gromnicka

psychoterapeutka on line

Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą. Psychoterapię prowadzę w nurcie integracyjnym. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii w Ośrodku INTRA, który jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Studia magisterskie ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości ukończyłam na UKSW w Warszawie. Studiowałam również moduły psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie.

Wybrałam psychoterapię z pasji bycia w kontakcie z drugim człowiekiem, odkrywania drogi do ulgi i pozytywnych zmian. Mamy tylko jedno życie i warto zrobić wszystko, aby było to życie piękne. Wierzę, że każdy z nas ma w sobie siłę, by usłyszeć siebie, stać się wolnym i zmieniać swoje życie na lepsze.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób, które borykają się z różnymi problemami życiowymi, przebywają w kryzysie, przeżywają trudności w relacjach z bliskimi, cierpią na depresję, lęki, nerwice, zaburzenia psychosomatyczne, dotyka ich DDA. Prowadzę także psychoterapię par oraz konsultacje rodzicielskie.

Jestem autorką książek i artykułów o tematyce psychologicznej.

Małgorzata Bukowska-Siegel

Małgorzata Bukowska-Siegel

Psycholożka, Interwentka kryzysowa. Przyjmuje w ośrodku na Litewskiej oraz on line.

Pomagam osobom w kryzysie, w trudnych sytuacjach życiowych.

Wspieram osoby opiekujące się zależnymi rodzicami i dziećmi. Diagnozuję, pomagam zdefiniować problemy i wybrać, jeśli potrzeba, odpowiednią ścieżkę terapii.

Jestem osobą doświadczoną życiowo, pracuję z dorosłymi w obszarach z problemami adaptacyjnymi, życiem rodzinnym i zawodowym.

Jestem psychologiem, ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe: „Opieka nad Osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej II stopnia oraz liczne kursy m.in. praca z osobą stosującą przemoc, prewencja zachowań samobójczych, specyfika kontaktu z trudnym klientem psychiatrycznym oraz profilaktyka uzależnień behawioralnych.

Odbyłam staż w Instytucie Psychiatrii I Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz w „Niebieskiej Linii”-Pogotowiu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zajmuje się psychoedukacją, pasjonuję się najnowszymi badaniami dotyczącymi neuroróżnorodności, w tym ADHD i spectrum autyzmu u osób dorosłych.

Pracuję jako konsultant na platformie 116sos.pl wspierając osoby dorosłe będące w kryzysie emocjonalnym.

Jeśli towarzyszy Wam motto życiowe „dam radę”, albo „chłopaki nie płaczą”, a czujecie, że to nie do końca prawda, zapraszam na spotkanie.

Zapraszam tych, którzy czują potrzebę podzielenia się swoimi przemyśleniami i trudnościami, szczególnie jeśli do tej pory odsuwaliście lub bagatelizowaliście własne problemy.

Obejrzyj zdjęcia ośrodka