Depresja jest chorobą duszy i ciała

Dorota Gromnicka
Autor: Dorota Gromnicka

Wywiad opublikowany na portalu psychologia.net.pl Depresja jest chorobą duszy i ciała. Dlatego dbanie o siebie w każdym wymiarze: fizycznym, psychicznym, społecznym jest najlepszą profilaktyką – z Dorotą Gromnicką, autorką książki „Depresja. Jak pomóc sobie i bliskim” rozmawia Magdalena Mips. Magdalena Mips: Do niedawna problem depresji spotykał się z ignorancją, nie była postrzegana jako choroba. Jakie znaczenie dla chorych ma zmiana nastawienia do depresji, która dokonała się na przestrzeni ostatnich lat? Przede wszystkim zmiana podejścia do depresji, uznanie ją za chorobę i propagowanie jej leczenia oraz profilaktyki jest dla osób nią dotkniętych ogromną szansą na zdrowe życie, większy komfort, zrozumienie bliskich, radość z bycia sobą i kierowania swoim życiem. Jak poznać, że u siebie lub bliskiej osoby mamy do czynienia z depresją, a nie spadkiem nastroju?  Nie każdy smutek jest depresją, ale co ważne nie każda depresja objawia się smutkiem. Istnieją konkretne kryteria, które ułatwiają rozpoznanie depresji. Przede wszystkim to doświadczanie przez osobę chorą przynajmniej pięciu objawów. Pośród podstawowych symptomów musi występować nastrój depresyjny albo/i wyraźne zmniejszenie zainteresowania codzienną aktywnością, utrata odczuwania przyjemności. Poza tymi objawami uwagę powinny wzbudzić m.in. znacząca zmiana masy ciała – zmniejszenie lub zwiększenie, bezsenność lub nadmierna senność, brak poczucia własnej wartości lub nadmierne poczucie winy. czytaj więcej

Facebooktwitterlinkedinmail