Małgorzata Bukowska-Siegel

Małgorzata Bukowska-Siegel

Psycholożka, Interwentka kryzysowa. Przyjmuje w ośrodku na Litewskiej oraz on line.

Pomagam osobom w kryzysie, w trudnych sytuacjach życiowych.

Wspieram osoby opiekujące się zależnymi rodzicami i dziećmi. Diagnozuję, pomagam zdefiniować problemy i wybrać, jeśli potrzeba, odpowiednią ścieżkę terapii.

Jestem osobą doświadczoną życiowo, pracuję z dorosłymi w obszarach z problemami adaptacyjnymi, życiem rodzinnym i zawodowym.

Jestem psychologiem, ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe: „Opieka nad Osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej II stopnia oraz liczne kursy m.in. praca z osobą stosującą przemoc, prewencja zachowań samobójczych, specyfika kontaktu z trudnym klientem psychiatrycznym oraz profilaktyka uzależnień behawioralnych.

Odbyłam staż w Instytucie Psychiatrii I Neurologii w Warszawie w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz w „Niebieskiej Linii”-Pogotowiu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zajmuje się psychoedukacją, pasjonuję się najnowszymi badaniami dotyczącymi neuroróżnorodności, w tym ADHD i spectrum autyzmu u osób dorosłych.

Pracuję jako konsultant na platformie 116sos.pl wspierając osoby dorosłe będące w kryzysie emocjonalnym.

Jeśli towarzyszy Wam motto życiowe „dam radę”, albo „chłopaki nie płaczą”, a czujecie, że to nie do końca prawda, zapraszam na spotkanie.

Zapraszam tych, którzy czują potrzebę podzielenia się swoimi przemyśleniami i trudnościami, szczególnie jeśli do tej pory odsuwaliście lub bagatelizowaliście własne problemy.