Joanna Jankowska

Joanna Jankowska

psychoterapeutka, placówka Praga Południe i on line

Jestem pedagożką i psychoterapeutką poznawczo – behawioralną.

Ukończyłam Pedagogikę oraz Resocjalizację na Wydziale Psychologiczno – Pedagogicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam na Oddziale Zaburzeń Nerwicowych i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy oraz w placówkach resocjalizacyjnych i oświatowych w trakcie mojej ponad dwudziestoletniej pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Obecnie uczestniczę w czteroletnim certyfikowanym szkoleniu psychoterapii poznawczo behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie.

Pomagam osobom doświadczającym zaburzeń lękowych, depresyjnych, trudności w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi, zmagającymi się z niskim poczuciem wartości oraz nieśmiałością. Wspieram rodziców w trudnościach wychowawczych a także starsze nastolatki i młodych dorosłych w kryzysach rozwojowych i poszukiwaniu swojej drogi do dojrzałości.

Moją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.