Danuta Makowska

Danuta Makowska

psychoterapeutka, placówka Praga Płd i on line

Jestem psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii,  członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Mediatorem rodzinnym.

Posiadam kompetencje do pracy z osobami stosującymi przemoc. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach m. in.: ukończyłam kurs terapeutyczny I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, roczny kurs psychoterapeutyczny w nurcie Gestalt – program zgodny z wymaganiami European Association for Gestalt Therapy, studia podyplomowe w kierunku Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Specjalistyczne szkolenie w oparciu o model Duluth/ praca z osobami stosującymi przemoc oraz inne doszkalające certyfikowane warsztaty.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki zawodowej psychoterapeuty. Pracuję pod superwizją. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnych konsultacji z osobami zmagającymi się z kryzysami życiowymi, w pracy środowiskowej z rodzinami/osobami wieloproblemowymi w placówkach państwowych i praktyce prywatnej.

W swojej pracy czerpię z doświadczenia życiowego oraz korzystam z technik różnych modalności psychoterapeutycznych, w zależności od indywidualnych potrzeb. Stosuję podejście integratywne, choć wiodącym nurtem w mojej praktyce jest Gestalt.

Jako główny czynnik prowadzący do zmiany, postrzegam tworzącą się więź pomiędzy psychoterapeutą, a klientem/pacjentem. Ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna oparta na akceptacji, wzajemnym zaufaniu i szczerości, ponieważ jest to optymalne środowisko do zmiany, odtworzenia i uleczenia zranień.

Towarzyszę Osobom Dorosłym od 18 r.ż. w poszukiwaniu zmian w swoim życiu, przezwyciężeniu ograniczeń, zwiększenia świadomości samego siebie, zrozumienia własnych potrzeb, emocji, sposobów myślenia; doświadczającym trudności w różnych obszarach swojego życia: relacyjnych, przeżywających pustkę, bezradność, doświadczającym napięcia, lęku, cierpiącym z powodu braku satysfakcji z życia.

Zapraszam do spotkania.