Aleksandra Goździk

Aleksandra Goździk

psychoterapeutka, placówka Mokotów Śródmieście i on line

ALEKSANDRA GOŹDZIK

Jestem psycholożką, psychoterapeutką oraz italianistką.

Ukończyłam Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie jestem w trakcie szkoły psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Doświadczenie praktyczne zdobyłam m.in. podczas pracy w poradni uzależnień i organizacjach pozarządowych, pomagających osobom w kryzysach życiowych.

Odbyłam szkolenia terapeutyczne m. in. z terapii poznawczo-behawioralnej, pracy z lękiem i zaburzeniami nastroju oraz osobowości i nadal się szkolę.

Prowadzę terapię indywidualną i grupową osób dorosłych, krótko- i długoterminową. W pracy terapeutycznej integruję elementy różnych metod terapeutycznychi arteterapii.

Bliskie mi jest holistyczne pojmowania człowieka. Interesuję się ekopsychologią oraz technikami uważności. Wierzę, że każda osoba jest unikalna i posiada zasoby do poprawy swojej sytuacji życiowej.

Zapraszam osoby doświadczające różnego rodzaju dyskomfortu oraz cierpienia, napotykające trudności w codziennym życiu, osoby z niskim poczuciem własnej wartości, które nie mogą realizować swoich życiowych planów i marzeń, także osoby uzależnione. Pomagam też radzić sobie lepiej w relacjach oraz cierpiącym na zaburzenia lękowe czy depresję.

Towarzyszę na drodze do życiowej zmiany ludziom, którzy wychowali się w rodzinach z problemem uzależnienia (tzw. DDA) oraz tym, którzy chcą poznać siebie i nauczyć się lepiej radzić ze swoimi emocjami.

Swoją pracę superwizuję. Prowadzę sesje po polsku, angielsku i włosku.