Gdy trudno Ci w relacjach z ludźmi

Psychoterapia Gdy trudno Ci w relacjach z ludźmi

Z partnerem

Zaburzenie asertywnej równowagi, balansowanie pomiędzy uległością a agresją, prowadzi często do konfliktów w relacjach np. z partnerem. Nie radzimy sobie z otwartym wyrażaniem własnych potrzeb, uciekamy się często do uników i manipulacji, do prowadzenia gier i dystansowania się zamiast otwartości, bliskości i intymności. Stąd już prosta droga do napięć, kryzysów a w najgorszym razie nawet do rozwodu.

W rodzinie

Człowiek jest istotą społeczną; wszędzie towarzyszą nam inni ludzie: w domu, w rodzinie, w pracy i podczas zabaw i rozrywek. Na każdym kroku reprezentujemy własne potrzeby i uczucia, korzystamy z osobistych praw, z własnej tożsamości jako osoby. Wchodzimy w relacje, porozumiewamy się z innymi, wyrażamy siebie i poznajemy innych.

Pozostając w kontakcie z drugim człowiekiem musimy też uwzględniać jego interesy i uczucia. Nie wolno nam naruszać praw innych osób.

Łatwo powiedzieć, a na co dzień jest to trudna sztuka i wszyscy popełniamy w niej błędy.
Rodzina, wsparcie, jakie można z niej czerpać, uczucia, wzajemne działania i odpowiedzialność, daje ogromną moc.

Jednak kłopoty z komunikowaniem się, wzajemne urazy, nieumiejętnie wyrażane emocje, mogą prowadzić do konfliktu i zaburzeń relacji rodzinnych. 

 Nie pozwól na to, skontaktuj się z nami. 

 

W pracy

Skutki naszych trudności w relacjach z innymi ludźmi, odczuwamy też w naszym środowisku zawodowym. Tutaj szczególnie ważne są umiejętności porozumiewania się i współdziałania, pracy w zespole, przestrzegania społecznych reguł oraz samokontroli. Bez tego trudno osiągnąć sukces i satysfakcję z pracy.

W szkole

W trudnościach dzieci i młodzieży w ich w relacjach z rówieśnikami pomóc mogą konsultacje psychologiczne, podczas których dzieci uczą się rozbudzania wiary w siebie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ze stresem szkolnym oraz lepszego funkcjonowania w sytuacjach społecznych. Takie doświadczenie będzie bardzo pomocne w rozumieniu własnych emocji również w późniejszym życiu zawodowym.

Ze znajomymi i przyjaciółmi

Przyjaciele i znajomi, znaczenie grupy rówieśniczej jest bardzo ważne przez całe życie człowieka. Istotna dla satysfakcjonującego życia towarzyskiego jest umiejętność budowania dobrych i trwałych relacji, słuchania i dawania uwagi, otwartego i nieraniącego wyrażania własnych uczuć, potrzeb, asertywnego komunikowania się.

Nauczymy Cię tego w „Strefie Zmiany”, na indywidualnych konsultacjach, w grupie lub na warsztatach asertywności.

W czym możemy Ci pomóc?