Gdy ktoś Ci bliski jest uzależniony

Psychoterapia Gdy ktoś Ci bliski jest uzależniony

Nadużywanie substancji psychoaktywnych, alkoholu bądź narkotyków przez jednego z członków rodziny, utrudnia życie wszystkich w rodzinie, stwarza poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci.

Osoby z rodziny, w której występuje uzależnienie, często nie czują się bezpieczne, nie mogą zaspokoić swoich  elementarnych potrzeb emocjonalnych i koncentrują się na osobie uzależnionej.

Rodziny osób uzależnionych często szukają usprawiedliwień sytuacji uzależnienia lub wręcz zaprzeczają problemowi, ukrywają problem przed innymi, przejmują kontrolę nad uzależnieniem osoby bliskiej (np. ograniczają sytuacje związane z narkotykami, wyrzucają narkotyki, zamykają uzależnionego w domu), przejmują odpowiedzialność za zachowania uzależnionych, łagodzą konsekwencje uzależnienia (kłamią, płacą długi, dbają o higienę uzależnionego i o jego wizerunek), przejmują obowiązki domowe, które osoba uzależniona zaniedbuje.

Ale takie zachowania nie pomagają uzależnionemu w walce z nałogiem, tylko podtrzymują jego objawy.

Warto szukać sposobów radzenia sobie z tą trudną sytuacją rodzinną. Podstawowym sposobem radzenia sobie jest terapia dla rodzin osób uzależnionych. Pomoc z zewnątrz, terapia lub konsultacja ze specjalistą terapii uzależnień może prowadzić do zmian, które służą poprawie jakości życia własnego i życia dzieci.

Terapia dla rodzin osób uzależnionych i współuzależnienie może zostać rozpoczęta niezależnie od tego, czy osoba uzależniona chce się leczyć, czy nie. Nie czekaj, aż chory zacznie się leczyć. Ty sam tez masz wpływ na życie wokół Ciebie.

Możesz zmieniać swoje zachowania i w ten sposób przyczyniać się do zmian w swoim otoczeniu. 

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

W czym możemy Ci pomóc?