Gdy masz problemy w związku, w rodzinie

Psychoterapia Gdy masz problemy w związku, w rodzinie

Terapia rodzin

Psychoterapia rodzin jest skierowana do całej rodziny, ponieważ trudności jednego z jej członków jest zawsze przejawem innych trudności w całej rodzinie.

Dlatego, aby móc zmienić, przepracować pewne objawy, należy podjąć pracę z wszystkimi, których to dotyczy.

Staramy się, aby każda osoba miała możliwość opisania swoich potrzeb i uczuć, pokazania problemu z własnej perspektywy.

Podczas psychoterapii rodzina dąży do poprawy wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami, dziećmi, rodzicami, poprawy komunikacji w rodzinie, zrozumienia motywów działania swojego i innych, zwiększenia kompetencji wychowawczych, umiejętnego rozwiązywania konfliktów i napięć, ustąpienia objawów somatycznych, przerwania nieakceptowanych zachowań poszczególnych członków rodziny, bliskości i satysfakcji w codziennym byciu razem.

Terapia par

Psychoterapia par to oddziaływania terapeutyczne wobec osób pozostających w relacji partnerskiej lub małżeńskiej.

Często bliskie sobie osoby oddalają się od siebie, przeżywają kryzysy, nieporozumienia będące źródłem napięcia, kłótni, zranień.

Podczas psychoterapii para może spotkać się na neutralnym gruncie, w przestrzeni bez oceniania i moralizowania, po to, by móc w bezpieczny i otwarty sposób mówić o swoich uczuciach, wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania i usłyszeć oraz zrozumieć, co partner ma na myśli.

Celem terapii par jest lepsze rozumienie siebie nawzajem, podniesienie jakości związku, dobra, niezaburzona komunikacja i współdziałanie. Psychoterapia par rozwija relację a także każdego z partnerów.

Nie możemy obiecać, że będzie to doświadczenie łatwe, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby było dla Was pomocne.

W czym możemy Ci pomóc?