Ochrona prywatności

Polityka prywatności

Strefa Zmiany – Psychoterapia i Rozwój szanuje prawo użytkowników strony internetowej www.strefazmiany.pl do prywatności. Dba ze szczególną troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by nasi klienci czuli się w pełni bezpiecznie.

Dane osobowe

Powierzone nam przez Państwa dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, niezbędne do korzystania z naszych usług, są poufne. W niektórych wypadkach prosimy – zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.) – o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Strefy Zmiany.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Strefę Zmiany jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu kontaktowania się z klientem, wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, badania rynku. Dane te pomagają nam w określeniu potrzeb klientów, a tym samym – doskonaleniu kierowanej do nich oferty pomocy. Korzystamy ponadto z informacji o użytkownikach strony internetowej dla sprawniejszego organizowania promocji. Wiedząc do kogo oddziaływania mają być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.

Strefa Zmiany informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu, chyba że dane są przetwarzane w ramach serwisów utrzymywanych na rzecz innych podmiotów – w takim wypadku Strefa Zmiany świadczy jedynie usługi na rzecz administratorów w zakresie przetwarzania danych.

Niepożądane treści

W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Na stronach internetowych Strefy Zmiany nie znajdzie się także pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.