Dorota Wojciechowska

Dorota Wojciechowska

pedagog specjalny, Asystentka pracy ośrodka

Posiadam tytuł licencjata z pedagogiki specjalnej, specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne. Aktualnie jestem na II roku studiów magisterskich z surdopedagogiki z terapią pedagogiczną. W najbliższej przyszłości planuję również rozpoczęcie studiów psychologicznych na kierunku: psychologia kliniczna.

Swoją karierę zawodową pragnę rozpocząć wśród społeczności niedosłyszącej i niesłyszącej. Obecnie pracuję w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi w Warszawie, gdzie zajmuję się szeroko rozumianym kształtowaniem młodego człowieka, jakim jest dziecko oraz pracą z jego najbliższymi (rodzicami, dziadkami etc.). Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważny jest ogólny rozwój człowieka już od najmłodszych lat, stąd nieustannie się doskonalę i kształcę w tym zakresie.

Od czerwca 2022 r. w „Strefie Zmiany” pełnię funkcję Asystentki .

Od 2017 roku współpracuję również z Fundacją dla Dzieci z Cukrzycą w Warszawie.

Prywatnie interesuję się dalekowschodnimi sztukami walki obronnej, pedagogiką i psychologią, szczególnie rozwojem psychospołecznym osób chorych przewlekle na cukrzycę typu I.